Vans x Disney 别注系列 “Toy Story

众所期待的 Vans x Disney 别注系列 “Toy Story” 台湾贩售日期确定啦!据 Vans 台湾公布的消息,此系列将于 10 月 21 日,週五正式于 Vans 直营门市贩售,但仅有特定款式,除了鞋款外,还有服饰、背包与帽款可供选择,而且是限量供应啊!限量是残酷的!还是现在先看看下面的图片挑好要买什幺,当天才不会突然选择障碍啊!

 Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story Vans x Disney 别注系列 “Toy Story

上一篇:
下一篇: